Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Pedalj AB värnar om dina personuppgifter. Läs igenom denna integritetspolicy innan du begär medlemskap i en cykelpool.

Pedalj AB samlar in personuppgifter när du begär att bli medlem i en cykelpool antingen via formulär på hemsidan, via email eller via någon av våra kunder som äger cyklar. Pedalj AB samlar och sparar endast in det som vi behöver för att kunna förmedla tjänsten och kunna komma i kontakt med dig angående tjänsten och ge support. (detta är oftast mail och namn)

Pedalj AB sparar emailadresser på mailchimp (https://mailchimp.com/) för att kunna kommunicera smidigt till alla medlemmar i en cykelpool (detta gäller tex när det är dags för cykelservice eller eventuella ändringar angående tjänsten). Mailchimp är registrerade under ” EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK”

Se länk: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Pedalj sänder emailadresser till Donkey republic för att Donkey Republic ska kunna ge medlemmen tillgång till cykelpoolen.

Pedalj har via Donkey Republic information om vilka som är medlemmar i respektive cykelpool. Pedalj AB har inte tillgång till data om respektive användares utnyttjande av tjänsten eller vilka användare som kommunicerar direkt med Donkey Republic eller skickar felrapporter via appen. Pedalj AB har tillgång till information om hur cykelpoolerna används generellt, och tillgång till skickade felrapporter per cykel.

Om supportmail skickas till Pedalj AB så sparas mail tills att ärendet är stängt.

Pedalj AB kan erhålla personuppgifter från Donkey Republic för att kunna följa upp supportärenden förmedlade via appen eller vid missbruk av cykelregler.

Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:
a) för tillhandahållande och administration av DelaCykels tjänster

b) för uppföljning av eventuellt missbruk av hyrcykelregler och bedrägeri
c) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

Kontohavarens personuppgifter och utnyttjande av tjänsten får lämnas vidare till samarbetspartners och andra affärspartners, betalningsförmedlare eller myndigheter för de ändamål som anges ovan, men ej i reklamsyfte. Aggregerad data om hur tjänsten utnyttjas kan publiceras offentligt och i reklamsyfte.

Pedalj AB har inte tillgång till kreditkortsinformation, Donkey Republic använder Stripe som deras partner för betalningstransaktioner och sparar inte finansiell information på sina egna servrar.
Pedalj AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att, på skriftlig begäran till info@delacykel, få information om vilka personuppgifter om dig som Pedalj AB behandlar. Du har även rätt att begära att data rättas, blockeras eller raderas. Du kan vidare skriftligen på samma sätt när som helst anmäla att du inte vill ta emot information via mail till din emailadress.

 

Pedalj AB använder Donkey Republic för sina lånecyklar och när du skapar ett konto hos Donkey Republic och utnyttjar tjänsten måste du acceptera hur Donkey Republic hanterar persondata vilket du finner här: https://www.donkey.bike/privacy-policy/